Category Archives: marketing online 4.0

Doanh nghiệp của bạn cần dịch chuyển như thế nào trong kỷ nguyên số 4.0? Marketing online 4.0 có vai trò như thế nào?

                 Thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, mạng xã hội được sử dụng phố biến từ người già đến trẻ, mọi người sẵn sàng chia sẻ cởi mở hơn khiến cho khả năng lan truyền thông tin cũng nhanh và phạm vi rộng hơn rất nhiều. Một câu mọi […]